Kontakta - centar za usluge razvoja djece i odraslih. Upoznajte nas

Program poticanja kognitivnog razvoja

 razvoj kog

Individualni rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju odnosno teško pamte, brzo zaboravljaju naučeno, imaju teškoće čitanja i razumijevanja pročitanog, imaju teškoće u pisanom izražavanju i strukturiranju rečenica i sastavaka, ne mogu se ili pokazuju teškoće u samostalnom orijentiranju u prostoru i vremenu i sl. Opisane teškoće mogu biti dio neke primarne teškoće u razvoju ili se uočavaju tek polaskom u 1. razred. Rad se temelji na različitim aktivnostima za poticanje misaonih, komunikacijskih, prostornih i perceptivnih sposobnosti.

Cijena: 120 kn za jednu seansu (60 min)

Kontaktirajte nas

098 959 64 48