Kontakta - centar za usluge razvoja djece i odraslih. Upoznajte nas

Program poticanja pažnje, koncentracije i motivacije

paznja

Individualni rad s djecom koja teško i kratko održavaju koncentraciju na jednoj aktivnosti, kojima je potreban stalna fizička ili verbalna podrška okoline, koju je teže motivirati na aktivnost koju ne vole ili ne prihvaćaju, koja koriste neprimjerene obrasce ponašanja da bi ostvarila cilj i zadovoljila trenutnu potrebu.

Često se radi o djeci koja teško nalaze način kako ostvariti i održati odnose s vršnjacima i koja radi opisanih teškoća u grupi ostavljaju dojam „neposlušnog djeteta“. Samostalno i/ili u kombinaciji s programom „Igrom do učenja“, individualni rad doprinosi:

  • razvoju samopouzdanja i samopoštovanja
  • usvajanju tehnika opuštanja
  • izgradnji osobnih granica i poštivanju tuđih granica
  • uspješnijem usvajanju obrazovnih vještina

Cijena: 120 kn za jednu seansu (60 min)

Kontaktirajte nas

098 959 64 48