Kontakta - centar za usluge razvoja djece i odraslih. Upoznajte nas

Program predvještina za učenje

vjestine ucenja

Individualni rad s djecom predškolske dobi koja su obveznici za polazak u 1. razred osnovne škole. Rad se temelji na kombinaciji aktivnosti iz područja kognitivnog, perceptivnog, grafomotoričkog i emocionalnog razvoja.

Koristan je za svu djecu, a posebice za djecu koja nisu pohađala vrtić, koja imaju odgodu upisa ili neku teškoću u razvoju.

Kontaktirajte nas

098 959 64 48